Széchényi 2020

Komplex nemzetköziesí­tési programfejlesztés az Eszterházy Károly Főiskolán

TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0002


Példaértékű együttműködés: szaknyelvi e-tananyagok fejlesztése a főiskolán

A nyelvtanulás és a nyelvtudás összehozza az embereket – ez különösen jól jön, ha egy nagy pályázat ugyancsak szerteágazó feladatairól van szó.


2013 őszétől a TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0002. számú, Komplex nemzetköziesítési programfejlesztés az Eszterházy Károly Főiskolán projekt keretében 14+1 angol, német és francia nyelvű szaknyelvi e-tananyag készül 13 szaktanár és 14 nyelvtanár, valamint több médiafejlesztő kolléga együttműködésével. A tananyagok két eltérő nyelvi szintű kurzus számára készülnek, s e tekintetben is hiánypótlóak, hiszen a piaci gyakorlattal ellentétben nem a B2 (azaz a középfokú) nyelvi szintre készítenek fel, hanem az ezt megelőző szintek elérését tervezik, biztosítva ezzel a hallgatók folyamatos szaknyelvi fejlődését főiskolai tanulmányaik során. A Szaknyelvi előkészítő kurzus az A2 szintről (tehát az alapszintről) indul és a kurzus végére a B1 szintre (az ún. küszöbszintre) kívánja eljuttatni a hallgatókat, s erre épül a Szaknyelv I. kurzus, amely kimenetként a B1/B2 szintet, tehát a középfok-közeli nyelvhasználói állapotot célozza meg. A Szaknyelvi előkészítő kurzusok e-tananyagai 3 nyelven (angol, német, francia) készülnek és témaköreiket tekintve a szintén három nyelven íródó Szaknyelv I. tananyagok tematikájához igazodnak. Ez a következő: üzleti szaknyelv, idegenforgalom, társadalomtudomány, környezettudomány, sport- és neveléstudomány, matematika és informatika. A tananyagíró team-ek ennek megfelelően az adott nyelvet oktató nyelvtanárokból, valamint az adott szaktárgyakat oktató szaktanárokból állnak. A kivételesnek mondható csapatmunka során a párosok autentikus idegen nyelvi szövegekből kiindulva építik fel a leckéket, amelyekben különösen nagy hangsúlyt kapnak az anyanyelvi beszélők által felmondott hangzó szövegek (hallásértés, diktálás, drilleztető feladatsorok, valamint a kétnyelvű szószedetek). A nyelvtanulást a leckékben található médiaelemek (képek, animációk és videók) teszik még élvezetesebbé. A tananyagok speciális jellegét a regionális és helyi jelenségek, jellegzetességek hangsúlyozása is erősíti. A tananyagírást Dr. Szép Beáta módszertani lektor, az Idegen Nyelvi Kommunikációs Intézet vezetője irányítja, míg a tananyagok technikai hátterét – pl. Moodle-tevékenységek alkalmazása – a médiafejlesztők alakították ki Dr. Forgó Sándor koordinálásával. A Szaknyelv I. anyaghoz készített mintalecke (a turizmus német tananyag Borturizmus leckéje) az alábbi linken tekinthető meg: http://komplex.ektf.hu/mintalecke/.

 

A tananyagok egymásra épülnek, melynek koncepcióját a projekt szakmai vezetője, Bárdos Jenő professzor álmodta meg. A Neveléstudományi Doktori Iskola nyelvpedagógiai programjának igazgatója hangsúlyozza, hogy a szaknyelvi tananyagok nem csak a szemnek, hanem a fülnek is szólnak, ezért az autentikus szövegrészletek és a vizuális elemek mellett az auditív képességeket fejlesztő hangosított részek kiemelt szereppel bírnak. A hangosítást a Líceum Televízió munkatársai végzik majd, akik a szövegeket anyanyelvi lektorokkal rögzítik. A nyelvtanulás és az idegen nyelven történő kommunikáció hatékonyságának elősegítésére a szakmai vezető egyedi angol nyelvű tananyagot készített el, mely a matematika szaknyelv előkészítő szintű tanulását segíti. A Líceum Kiadónál megjelenő könyv kuriózum jellegét az adja, hogy összeállítója szerint a későbbiekben „hangoskönyvként" funkcionál majd.

 

Ezen túl a 2013 márciusában indult pályázatban számos feladat, kurzus és workshop szolgálja a nyelvtanulás és nyelvtudás megszerzésének elősegítését. Az IKI nyelvtanárai és a szaktanszékek oktatói angol nyelvű kurzusokat tartanak a főiskola adminisztratív dolgozóinak, valamint igény szerint mentorálják a nyelvtudásukat frissíteni vágyó oktatókat. Az oktatás- és képzésfejlesztés területén pedig ki kell emelnünk, hogy a Bölcsészettudományi Karon egy-egy csapat oktató dolgozik a szakfordító képzés és a szaknyelvi tanárképzés modelljének kidolgozásán.

 

A projekthez kapcsolódóan számos népszerűsítő és interkulturális rendezvény zajlik tavaly őszétől a külföldi hallgatók aktív bevonásával. A programok közül kiemelt fontosságú az április elején és októberben megrendezésre kerülő két Nemzetközi Hét, illetve június elején a főiskola jelenlegi és jövőbeli külföldi partnerintézményei képviselőinek meghívásával tervezett nagy nemzetközi konferencia, melynek megszervezését a Nemzetközi Kapcsolatok Központja vállalta magára.

 

Készítette: Dr. Antal Éva, projektmenedzser


< Vissza