Széchényi 2020

Komplex nemzetköziesí­tési programfejlesztés az Eszterházy Károly Főiskolán

TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0002


Képzésfejlesztés

Szakmai beszámoló
2014. február 1. – június 30.

 

Komplex nemzetköziesítési programfejlesztés az Eszterházy Károly Főiskolán
4.1.2. D-12/1/KONV-2012-0002

 

Képzésfejlesztési alcsoport – Szakfordítói képzés indításának előkészítése

 

Alcsoport tagjai:
Alcsoportvezető: Dr. Vermes Albert (angol nyelv)
Tagok: Dr. Fáy Tamás (német nyelv)
Dr. Kaló Krisztina (francia nyelv)
Dr. Reichmann Angelika (orosz nyelv)
Adminisztrátor: Gyarmati Lilla

 

Az Alcsoport 2014. február 1-én kezdte munkáját. A szakindítási munkát előkészítő első munkaértekezletet 2014. január 30-án tartottuk a B-321-es irodában. A megbeszélésen jelen voltak: Dr. Bárdos Jenő, a TÁMOP projekt szakmai vezetője, Dr. Vermes Albert, Dr. Fáy Tamás, Dr. Kaló Krisztina, Dr. Reichmann Angelika, Gyarmati Lilla. Az értekezleten megtárgyaltuk a fordító- és tolmácsképzéssel kapcsolatos országos és nemzetközi tapasztalatokat, meghatároztuk az Alcsoport céljait, tisztáztuk az elvégzendő feladatokat, és elkészítettük az Alcsoport munkatervét.

 

Február hó folyamán az alábbi feladatokat végeztük el: szakkönyvállomány feltérképezése és előzetes bővítési javaslatának kidolgozása, jogszabályi feltételek áttekintése, más intézményekben működő fordító és tolmács mesterprogramokkal kapcsolatos információk begyűjtése, áttekintése és összevetése. Ennek eredményeképpen az alábbiakat állapítottuk meg:

 • Főiskolánkon a képzésben az alábbi nyelvkonfiguráció képzelhető el: B nyelv: angol, német; C nyelv: német, angol, francia, orosz
 • A Főiskolának reális esélye a dologi illetve humán erőforrások korlátai miatt csak a fordítói szakirány akkreditáltatására mutatkozik.
 • Várhatóan nem számíthatunk nagy létszámú évfolyamokra, ezért nem látszik tanácsosnak túl sok szaknyelvet indítani, mivel ez a tanulócsoportok fragmentálódásának veszélyét hordozza magában.
 • Más intézmények programjaiban az összes kontaktóra jellemzően 1200 körül van, amitől nem tűnik célszerűnek jelentősen eltérnünk.

Március folyamán megkezdődött a Főiskola által a Miskolci Egyetemmel és a Nyíregyházi Főiskolával 2007-ben benyújtott szakindítási kérelem revíziója, módosítása a Főiskola jelenlegi dologi és humán erőforrásainak megfelelően, azokat kiaknázva:

 • korábbi EKF-es szakindítási dokumentum áttekintése, összevetése a KKK-val ill. más intézmények fordítói programjaival és más EKF-es MA programokkal
 • módosító javaslatok kidolgozása
 • programstruktúra kialakítása
 • humán erőforrások áttekintése, hiányosságok feltárása (pl. fordítástudományi PhD-k, szakfordítói tapasztalat, szakfordítói vizsga stb.)
 • potenciális tantárgyfelelősök ill. oktatók megtalálása, lehetőleg az aktuális oktatói kreditterhelések minimálisan növelésével, optimális esetben szinten tartásával

Április folyamán sor került az MA program tantárgyi szerkezetének kidolgozására, megtörtént a tantárgystruktúra és hálóterv véglegesítése, a tantárgyakhoz potenciális felelősök illetve oktatók rendelése, elkezdődött az egyeztetés a potenciális tantárgyfelelősökkel ill. oktatókkal, megkezdődött a tárgyleírások elkészítése.

 

Májusban a következő feladatokat végeztük:

 • a GTK ill. a Magyar Nyelvészeti Tsz. által ajánlott kurzusok áttekintése
 • BA-s kurzusok programba illesztésének kérdésének tisztázása
 • a főiskola kínálatából felhasználható szabadon választható tárgyak áttekintése
 • tantárgyfelelősök személyének tisztázása
 • tantárgyleírások elkészítése
 • egyeztetés az oktatásba bevonható külsős szakemberekkel
 • oktatók szakmai önéletrajzának elkészítése
 • külső szakmai kapcsolatok, lehetséges gyakorlati képzési helyszínek áttekintése, rövid leírás készítése számukra a képzéssel kapcsolatban

Júniusban lezajlott az elkészült tantárgyleírások áttekintése, a tantárgyleírások véglegesítése, a szakmai önéletrajzok véglegesítése, a diplomamunkával kapcsolatos követelmények meghatározása, és végül a szakindítási dokumentum összeállítása, szerkesztése és ellenőrzése.

 

A július, augusztus és szeptember folyamán részleteiben tovább javított szakindítási anyag októberben került a Kari Tanács elé, amely egyhangúlag támogatta a szak indításának tervét. Jelenleg az oktatási rektorhelyettes által kért javításokon átesett dokumentum a Szenátus elé terjesztésre vár, amire előreláthatólag 2015 januárjában kerülhet sor.

 

Dr. Vermes Albert
Alcsoportvezető
EKF Anglisztika Tanszék

 

Eger, 2014. december 18.

 


< Vissza