Széchényi 2020

Komplex nemzetköziesí­tési programfejlesztés az Eszterházy Károly Főiskolán

TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0002


Nyelvvizsgáztatás

Beszámoló a TÁMOP 4.1.2 D -12/1/KONV-2012-0002. projekt keretében megvalósult intézményi nyelvi vizsgákról és felkészítő tanfolyamokról


1. Intézményi nyelvi vizsgák

A projekt keretében háromszor, 2013 októberében, 2014 februárjában és 2014 májusában szerveztünk intézményi nyelvi vizsgát angol és német nyelvből B1 és B2 szinten. A vizsgázók igényeiknek megfelelően jelentkezhettek csak szóbeli, csak írásbeli, ill. komplex (szóbeli + írásbeli) vizsgára is. Az alábbi táblázat szemlélteti a vizsgán megjelent vizsgázók sikerességét:

 

Nyelv Szint Megjelent vizsgázó Sikeres vizsgázó
angol B1     6 12 1   3 7
angol B2 1 15 50 116 5 23 34 96
német B1     2 4     2 4
német B2   2 29 60 1 8 17 43
Össz:   1 17 87 192 7 31 56 150

 

Az összesített adatok alapján elmondható, hogy – a nyelvvizsga-követelményekkel összhangban – a legnépszerűbb vizsganyelv és -szint az angol B2 volt, ezt követte a német B2, az angol B1, és legkevesebben német B1-ből vizsgáztak. Összességében 192 vizsgaesemény zajlott le, amelynek 78 %-a (105) volt sikeres. Nyelvek szerinti bontásban a 128 angol vizsgaesemény 80 %-a, míg a 64 német vizsgaesemény 73 %-a végződött sikerrel. Ezek a mutatók lényegesen jobbak, mint amit az akkreditált nyelvvizsgákra vonatkozó országos számadatok mutatnak (angol: kb. 60 %, német: kb. 56 %. Forrás: http://www.oktatas.hu/nyelvvizsga/nyelvvizsgaztatasi_akkreditacios_kozpont/nyak_statisztika/!NYAK_ statisztika/default.asp?id=14&strId=_491), ami az intézményi nyelvi vizsgákra felkészítő kurzusok eredményességéről tanúskodik.

 

2. Intézményi nyelvi vizsgára felkészítő nyelvtanfolyamok

Két alkalommal indítottunk az intézményi nyelvi vizsgára felkészítő 60 órás kurzusokat angol és német nyelvből, melyek 50-50 %-os arányban foglalkoztak a szóbeli ill. az írásbeli vizsgára történő felkészítéssel. B2-es szinten 2-2, míg B1-es szinten 1-1 csoportban zajlott a felkészítés. Az órákon a résztvevők megismerték az intézményi nyelvi vizsga szerkezetét és követelményeit. A projekt keretében összeállított gyakorló feladatsorok segítségével jó esélyük volt felkészülni az intézményi nyelvi vizsgán szereplő feladattípusokra. A konzultációk szombati rendszerességgel kerültek megtartásra, így a résztvevőknek általában nem jelentett problémát a kurzusok látogatása. A hat kurzusra összesen 77-en jelentkeztek és 65-en végezték el azokat, így a lemorzsolódás mintegy 16 % volt.

 

Eger, 2014. június 27.

 

Készítette: Dr. Harsányi Mihály

Nyelvvizsgáztatási alcsoport vezető


< Vissza