Széchényi 2020

Komplex nemzetköziesí­tési programfejlesztés az Eszterházy Károly Főiskolán

TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0002


International conference

Sikeres nemzetközi konferenciát rendezett az NKK

 

Az Eszterházy Károly Főiskola Nemzetközi Kapcsolatok Központja 2014. június 3-5. között nemzetközi konferenciát szervezett "International Stratégies in Higher Education" (Nemzetköziesítési stratégiák a felsőoktatásban) címmel, amely a TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0002 projekt támogatásával valósult meg.

 

A konferencia elsődleges célja a felsőoktatás nemzetköziesítési folyamataiban jelentkező főbb kihívások feltérképezése, valamint a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok összegyűjtése, megvitatása volt.  Közvetett célul tűzték ki a szervezők a főiskola nemzetközi stratégiájának megerősítését, valamint az EKF ismertségének és elismertségének növelését mind a hazai, mind a nemzetközi felsőoktatási kínálatban. A háromnapos rendezvény nyelve az angol volt, de helyet kapott egy az e-learning témájának szentelt magyar nyelvű szekció is.

 

A konferenciának közel száz regisztrált résztvevője volt, többségükben az EKF dolgozói-oktatói és más hazai felsőoktatási intézmények szakemberei, de magas színvonalon képviseltették magukat olyan jelentős szervezetek is, mint a Magyar Rektori Konferencia, a Tempus Közalapítvány, a Campus Hungary, a Fulbright Hungary és a Visegrádi Alap. Ami a külföldi vendégeket illeti, három földrész - Európa, Amerika és Ázsia- 11 országából érkeztek stratégiai partnereink képviselői, vagy olyan intézmények szakemberei, akikkel az EKF a  jövőben szeretne partneri kapcsolatot, együttműködést kialakítani.  Ezek között ki kell emelni a kínai Beijing Union Egyetem delegációját, akivel főiskolánk vezetősége előrehaladott  tárgyalásokat folytatott a lehetséges hallgatói és oktatói cserékről, az együttműködés gyakorlati beindításáról, mellyel kapcsolatban várjuk a pekingi fél otthoni egyeztetésének eredményét. A keleti partnerek keresése mellett főiskolánk számára fontos, hogy szorosabbra fűzze kapcsolatait az amerikai New Mexico-i egyetemmel a nemzetközi mobilitás területén.  A konferencia alkalmat adott arra is, hogy előkészítsünk egy új Erasmus+ szerződést a Máltai Egyetemmel.

 

A rendezvény nem egy hagyományos értelemben vett tudományos konferencia volt, bár a programban szerepeltek tudományos igényű előadások is, melyek közül külön kiemelendő dr. Pléh Csaba akadémikus nyitó előadása „Academic networking for research and education" címmel.  Megtisztelte a konferenciát jelenlétével és igen érdekes, vitaindító előadást tartott az  Indiai Köztársaság budapesti nagykövete,  Shri Malay Mishra.

 

A kedd délelőtti plenáris ülést a három nap alatt összesen 15, különböző témákkal foglalkozó szekció követte: gyakorlatorientált eszmecserék –kerekasztal-beszélgetések- és workshop-ok, melyek egyszerre két vagy három helyszínen zajlottak párhuzamosan. Minden szekcióban egy-egy kiemelt vendég előadó mellett egy  NKK-s munkatárs vezette és fogta keretbe a műhelymunkát.  A legfontosabb témák, amelyekben a résztvevők együtt gondolkodtak, a teljesség igénye nélkül, a következők voltak:

 

Kapcsolatépítés, közös nemzetközi képzések, kettős diploma és annak akkreditálása, nemzetközi mobilitási programok és ösztöndíjrendszerek, forrásbiztosítás a felsőoktatás nemzetköziesítési folyamataira, a mobilitás irodák szolgáltatásai és hatékony működése, az adminisztratív kihívások kezelése, a globalizáció és az oktatás, interkulturális aspektusok az oktatásban, az idegen nyelvi készségek fejlesztése és a nyelvvizsgák hatékonysága, e-learning és digitális oktatás a nemzetközi mobilitás szolgálatában, coaching, marketing,  felsőoktatási szolgáltatások.

 

A konferencia ideje alatt az Aximmetry cég jóvoltából a résztvevőknek alkalmuk nyílt megismerkedni egy érdekes és az oktatásban is nagyon jól hasznosítható technikai újdonsággal: a Lyceum TV stúdiójából egyenes adásban közvetített látványos interaktív  prezentáció felkeltette mind a hazai, mind  a külföldi vendégek érdeklődését.Külföldi partnereinknek a konferencia ideje alatt lehetőségük volt egyéni szakmai megbeszélésekre és tanszéki látogatásokra egyaránt: a francia és portugál vendégek az Élelmiszertudományi Intézetbe látogattak.

 

A szakmai programok mellett színvonalas kulturális események is zajlottak a nemzetközi konferencia keretében: kamarakoncert az EKF Ének-Zene Tanszékének művésztanárai előadásában, városnézés, líceumlátogatás, kirándulás Szilvásváradra.

 

Összességében elmondható, hogy az NKK sikeres nemzetközi konferenciát rendezett: mind a külföldi, mind a hazai résztvevők nagyon pozitívan nyilatkoztak a szakmai programok hasznosságáról éppúgy, mint a kísérő rendezvények színvonaláról.

 

A konferencia előadásainak anyagát angol és magyar nyelvű kötetben tervezzük megjelentetni. A téma továbbgondolására, a nemzetközi jó gyakorlatok megismerésére  újabb lehetőséget nyújt majd a 2014 október 6-10 között megrendezendő International Week 2.

 

Képgaléria megtekintése

 

A hírt és a fotókat küldte:

Tóth Judit, csoportvezető

(Nemzetközi Kapcsolatok Központja,

Nyelvi és Interkulturális Szolgáltató Iroda)


< Vissza