Széchényi 2020

Komplex nemzetköziesí­tési programfejlesztés az Eszterházy Károly Főiskolán

TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0002


Tananyag-fejlesztés

KIMUTATÁS A TÁMOP 412D projektben vállalt tananyagírásról
(Időszak: 2013. november – 2014. február)


Dr. Szép Beáta (módszertani lektor)


A projekthez kapcsolódó tananyagírás a kimutatási időszakban az alábbiak szerint szerveződött:

 

2013. november:
A készítendő tananyagok listájának véglegesítése, ezzel kapcsolatos egyeztetés a szakmai vezetővel. A tananyagok kiválasztásakor elsősorban az intézményi kereslet nagyságát, azaz az adott szakos hallgatók létszámát tartottuk szem előtt.
A nyelvi szintek megválasztásának indoklása:
B2 nyelvi szintű szaknyelvi tananyagokat bőven találni a piacon, ezért mi a hiányterületekre koncentráltunk. Az intézményi nyelvi stratégiának megfelelően ez a felépítés mind a szaknyelvi kurzuskínálatot, mind a tananyagokat tekintve biztosítja a hallgatók folyamatos haladását, hiszen fokozatosan juttatja el őket a B2 (középfokú) szintet megcélzó Szaknyelv II. kurzusokig.
Ennek eredményeképpen az alábbi 14 szaknyelvi tananyag koncepciója került kidolgozásra:

 

 • 3 db Szaknyelvi előkészítő tananyag:
  Bemeneti nyelvi szint: A1 – kimeneti nyelvi szint: A2/B1
  A nyelvi szintből adódóan ezekben a tananyagokban még dominálnak az általános nyelv oktatásának eszközei, módszertana, kiegészülve a szaknyelv-oktatási specifikumokkal. Emiatt a tananyagokat a három oktatott nyelv szerinti bontásban készítjük el, s a hallgatók a kurzus elvégzése után, az erre épülő kurzuson már specifikusan a saját szakterületre vonatkozó szaknyelvi képzésre jelentkezhetnek.
  Témakörök: sport (különös tekintettel a rekreációra), turizmus, környezettudomány, informatika, társadalomtudomány, üzleti).
  1. angol
  2. német
  3. francia

 • 11 db Szaknyelv I. tananyag:
  Bemeneti nyelvi szint: A2/B1 – kimeneti nyelvi szint: B1/B2
  1. turizmus angol
  2. turizmus német
  3. turizmus francia
  4. üzleti angol
  5. üzleti német
  6. üzleti francia
  7. társadalomtudomány angol
  8. társadalomtudomány német
  9. környezettudomány angol
  10. matematika-informatika angol
  11. nevelés- és sporttudomány

A tananyagokkal kapcsolatos elvárásként tűztük ki a módszertani irányvonalakon túl, hogy a nyelv és a témák által szabott keretekben mozogva, lehetőségek szerint a regionális és helyi specifikumokra is fókuszáljanak.
A fenti témaköröknek megfelelően összeállítottuk a tananyagíró team-ek előzetes névsorát.

 

2013. december:
A tananyagírók, tananyagfejlesztők, projektvezetés és projekt-adminisztráció részvételével egyeztető fórumot szerveztünk a készülő tananyagokkal kapcsolatban. A fórumon részletesen tájékoztattuk a résztvevőket a módszertani irányvonalakról, segédanyagokat osztottunk ki az egységes munka érdekében, továbbá bemutattuk a formai követelményeket (sablon, médiaelemek) és az ellenőrzés lépcsőit (mennyiségi, módszertani és nyelvi lektorok, módszertani vezető). A tananyagíró team-ek részéről mind a szaktanárok, mind a nyelvtanárok meghívást kaptak a fórumra, így lehetőség nyílt az első team-megbeszélések tervezésére is. A fórumon szerzett ismeretek birtokában a felkért tananyagírók eldöntötték, hogy vállalják-e a részvételt a projektben. Ennek következtében a névsorban további pontosításokat végeztünk.

 

2014. január:
Január legelején minden team-mel egyenként ült le a projektvezetés, projekt-adminisztrátorok és a módszertani lektor, hogy átbeszéljék az általános határidőket, valamint az adott tananyagra vonatkozó munkamegosztást és részleteket. A folyamatos haladás érdekében a tananyagírók minden hónapban 2-2 leckét készítenek el a módszertani vezető és a tananyagfejlesztők által előzetesen kidolgozott word-sablonban, s ezt az adott leckékhez kapcsolódó képanyaggal, animációs és videós forgatókönyvekkel, valamint a leckék hanganyagának szöveg-dokumentumával együtt feltöltik a komplex-felületre. Ehhez minden tananyagíró kapott hozzáférést. A fentiek ismeretében a tananyagírók aláírták a szerződéseket.
A sablonba írással és a multimédiás elemek, képek gyűjtésével, kiválasztásával kapcsolatosan a hónap folyamán több továbbképzést is tartottunk, ahol mind a tananyagírók, mind a tananyagfejlesztők jelen voltak. Emellett a módszertani lektor folyamatos rendelkezésre állással (személyes találkozók, telefonos egyeztetés, e-mailes kapcsolattartás) biztosította az egységes és folyamatos munkavégzést, a problémák gyors elhárítását, valamint közvetített a tananyagfejlesztők és a tananyagírók közt.
A tananyagírók kérésére egy mintalecke kidolgozása is megkezdődött.

 

2014. február:
Elkészült a német turizmus anyaghoz kapcsolódó mintalecke (Borturizmus). A leckét véleményeztettük a módszertani vezetővel, és feltöltöttük a komplex-felületre, így mintául szolgálhatott a tananyagírók számára. Továbbképzést szerveztünk az anyaggyűjtés copyright-problémáinak tisztázására. A copyright-kérdések alapos tisztázása miatt a tananyagírók az első tananyagok feltöltésével kapcsolatban egy kis haladékot kaptak.
Bekódoltuk a tananyagokat, hogy kezelhetőek legyenek a komplex-felületen.
Elkezdődött a nyelvi lektorálás megszervezése, a lektorok kiválasztása. A hanganyagok szövegeit tartalmazó dokumentumokat a módszertani lektor szelektálja és továbbítja a nyelvi lektoroknak átnézésre, hogy folyamatosan megkezdődhessen a hangosítási munka is.
A módszertani vezetővel egyeztettük a leckénként kötelezően előírt diktálás feladat szövegének szegmentálására vonatkozó kritériumokat is.

 

Jelentés – Szaknyelvi kurzusok 2014.05.01-2014.09.30.

 

Szaknyelvi tananyagok elkészítése:
A tárgyidőszakban véglegesítettük a 11 db. Szaknyelv I. és a 3 db. Szaknyelvi előkészítő tananyagot. Ennek során egységesítettük az anyagokat, elkészítettük a médiaelemeket (elkészültek a hanganyagok leiratai, a videó- és animáció-forgatókönyvek); lektoráltattuk a leckék anyagát, beleértve a hanganyagok szövegeit és a médiaelemek forgatókönyveit is; kiválogattuk, ellenőriztük és feltöltöttük a képanyagot, valamint megrajzoltattuk a szükséges grafikai elemeket. A lektorált és véglegesített anyagokat feltöltöttük a komplex-felületre, így elkezdődhetett az online tananyagok elkészítése.


Az anyanyelvi beszélőkkel felmondattuk a hanganyagokat és leforgattuk a szükséges videókat. Ezt követően elkezdődött ezen elemek ellenőrzése. Az ellenőrzést követően kijavítottuk az esetleges hibákat és pótoltuk a hiányosságokat. Sajnos a Líceum Televízióban fellépő bizonyos technikai problémák következtében egyes médiaelemeket újra fel kellett mondani, illetve le kellett forgatni, ennek következtében egy kis csúszásba kerültünk, de a tárgyidőszak végére sikerült orvosolni a problémát.


Ezzel párhuzamosan megkezdődtek a moodle-felületen történő oktatás előkészületei. Az oktatók továbbképzésen vettek részt, amelyen a moodle-rendszer használatával ismerkedtek. Elküldtük a rendszer kezelőjének a kurzusaink adatait, így ő hozzá tudta rendelni a kurzusokhoz az oktatókat és a hallgatókat. Mivel az idegen nyelvű, autentikus szövegek használatához az engedélyeket több esetben azzal a feltétellel kaptuk meg, hogy a rendszer zárt és korlátozott felhasználói körű, így a kurzushoz mindig csak az adott félév hallgatói férhetnek hozzá, kizárólag a félév végéig.


Megkezdtük az elearning-kurzusok valós kipróbálását. A teszt-üzemmód során továbbra is nagy súlyt fektetünk az esetleges hibák korrigálására.

 

Eger, 2014. március 14.

 

Dr. Szép Beáta
módszertani lektor, alcsoportvezető
mb. intézetvezető, főiskolai docens
EKF Idegen Nyelvi Kommunikációs Intézet


< Vissza