Széchényi 2020

Komplex nemzetköziesí­tési programfejlesztés az Eszterházy Károly Főiskolán

TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0002


Összefoglaló


Projekt időtartama: 24 hónap
Megvalósítási időszaka: 2013.03.01.-2015.02.28
Összköltségvetése: 295.734. 462 Ft
Projektmenedzser: Dr. Antal Éva
Szakmai vezető: Dr. Bárdos Jenő
A projekt megvalósulásának helyszíne az Eszterházy Károly főiskola

 

A projekt rövid, szöveges ismertetése

 

A projekt komplex programja 4 beavatkozási ponton valósul meg: képzés és kutatásfejlesztés, oktatásfejlesztés, szolgáltatásfejlesztés és szervezetfejlesztés.

 

A fejlesztések eredményeképpen:

 • kidolgozunk egy hosszú távú stratégiát tükröző szaknyelvi és általános idegen nyelvi oktatást magába foglaló idegen nyelvi rendszert,
 • az intézményi hallgatói mobilitás erősítése érdekében fejlesztjük tanulmányi nyilvántartási kapacitásunkat,
 • hallgatók nyelvi bizonyítványhoz juttatása érdekében kidolgozzuk az intézményi nyelvvizsga rendszert,
 • egységesítjük idegen nyelvi szolgáltatásainkat (fordítás, tolmácsolás, lektorálás),
 • Pilot kurzus keretében létrehozunk egy olyan egyedül álló nyelvoktatási rendszert, amely lehetőséget teremt az angol nyelv gyorsabb, hatékonyabb elsajátítására és további nyelvek tanulására is.
 • továbbá szervezetfejlesztést hajtunk végre.

Erőfeszítéseink célja, hogy intézményünk teljes képzési és szolgáltatási vertikuma elősegítse az európai mobilitást.

 

A mobilitási tevékenység növelésének egyik legfontosabb akadálya a megfelelő nyelvi ismeretek hiánya. Pályázatunk ugyanakkor, választ kíván adni a foglalkoztathatóság és az ország nemzetközi versenyképességi kihívására. Az országos, regionális, és helyi munkaerő-piaci adatok vizsgálata alapján kidolgozunk egy idegen nyelvi rendszerfejlesztési javaslatot, amely nem csak egységesíti az eddig széttagoltan működő nyelvoktatást, hanem 11 szaknyelvi területen történő tananyagfejlesztéssel, illetve az virtuális oktatási lehetőség kialakításával, továbbá az idegen nyelvtanulás teljes szakmai, adminisztratív, és infrastrukturális háttere kialakításával jelentősen növeli a végzett hallgatók munkapiaci esélyeit. Pályázatunk tükrözi azt a vezetői filozófiát, hogy a mobilitás nem egyszerűen cél, hanem széleskörűen felhasználható oktatási eszköz.

 

Szervezetfejlesztési tevékenységünk célja, hogy a meglévő oktatói és adminisztratív kapacitások összehangolásával létrehozzunk egy intézményi ernyő szervezetet, amely az oktatás, képzés és kutatásfejlesztés, külkapcsolati egységek, és szolgáltató kapacitások tömörítésével koordinálja a főiskola idegen nyelvi munkájának teljes vertikumát.

 

Eddig megvalósult tevékenységek:

 • Új struktúra a nyelvvizsga megszerzéséhez - új intézményi nyelvvizsgáztatási program és nyelvvizsga felkészítési tematika kidolgozása angol, német nyelvhez
 • Egységes intézményi nyelvi és szaknyelvi oktatási struktúra kidolgozása: hallgatói nyelvi készségek és képességek felmérése, fejlesztendő területek azonosítása a képzés teljes vertikumára szóló tanulmány
 • Magyar, mint idegennyelv oktatásának előkészítése (humánerőforrás elemzés, tantárgyleírások, tematikák, tantervfejlesztés)
 • Szaknyelvi képzés kurzusainak és a nemzetközi tanulmányok meglévő szaktárgyainak összehangolása a nyelvi képzéssel (tanulmány)

Folyamatban lévő tevékenységek:

 • Az adott intézményi egységben meglévő nyelvoktatási kapacitás felmérése, fogadó intézményi egység feladat meghatározása, tanszéki és fogadó intézményi egység feladatainak összehangolása, humán erőforrások átcsoportosítása (tanulmány)
 • Helyzetelemzés, háttérelemzés, SWOT analízis, fejlesztendő területek azonosítása, minőségbiztosítási indikátorok meghatározása (tanulmány)
 • Hallgatói tájékoztató anyagok kiadása (bejövő hallgatók és kiutazó hallgatók részére)
 • A képzési program adminisztratív és oktatásszervezési munkatársainak angol nyelvi képzése
 • PILOT kurzus előkészítése (szaknyelvi előkészítő képzés)
 • Szabványos tananyag előkészítése, médiainformatikai alapú digitális szemléltetési formák megalkotása az idegen nyelvoktatási rendszerhez
 • Angol, német, francia, orosz, nyelvi társalgási klub és könyvklub létrehozása, társalgási tematika meghatározása, az intézményben tartózkodó külföldi hallgatók és oktatók részvételével nemzetközi hét szervezése
 • Külföldi hallgatók számára közös programok a tandempárjukkal
 • Szaktárgyi oktatók nyelvi képzése
 • Nyelvi oktatók szaktárgyi képzése

 

Szakmai alapelvek